SECR-NGP-02B. Nainpur-Samnapur

SECR-NGP-02B. Nainpur-Samnapur

Total Length: km (Gauge Conversion)
Stations: 10
Photo:
...
State: 
Zone: 
Division: 


S NoStation (Height)StateDivision
1Nainpur Jn (439.39)
(Jabalpur Line || Chirai Dongri Line || Chhindwara Line)
Madhya PradeshNagpur (SECR)
2Padriganj (381.95)Madhya PradeshNagpur (SECR)
3Gudru (306.70)Madhya PradeshNagpur (SECR)
4Changotola (354.02)Madhya PradeshNagpur (SECR)
5Nagarwada (357.36)Madhya PradeshNagpur (SECR)
6Lamta (387.81)Madhya PradeshNagpur (SECR)
7Charegaon (327.09)Madhya PradeshNagpur (SECR)
8Titwa (324.64)Madhya PradeshNagpur (SECR)
9Magardarra (320.375)Madhya PradeshNagpur (SECR)
10Samnapur (316.11)
(Gondia Line)
Madhya PradeshNagpur (SECR)


Comments