NR-FZR-09. Phagwara-Jaijon Doaba

NR-FZR-09. Phagwara-Jaijon Doaba

Total Length: 79 km (Broad Gauge)
Stations: 15
Photo:
...
State: Punjab- 15
Zone: NR- 15
Division: Firozpur Cantt- 15


S NoStation (Height)StateDivision
1Phagwara Jn (241.75)
(Amritsar-Ludhiana Line)
PunjabFirozpur Cantt (NR)
2MandhaliPunjabFirozpur Cantt (NR)
3Kultham Abdulla ShahPunjabFirozpur Cantt (NR)
4BahramPunjabFirozpur Cantt (NR)
5MalupotaPunjabFirozpur Cantt (NR)
6BangaPunjabFirozpur Cantt (NR)
7Khatkar Kalan JhandajiPunjabFirozpur Cantt (NR)
8KarihaPunjabFirozpur Cantt (NR)
9Nawanshahr Doaba JnPunjabFirozpur Cantt (NR)
10RahonPunjabFirozpur Cantt (NR)
11GarhshankarPunjabFirozpur Cantt (NR)
12Satnaur BadesronPunjabFirozpur Cantt (NR)
13Saila KhurdPunjabFirozpur Cantt (NR)
14Mahangarwal DoabaPunjabFirozpur Cantt (NR)
15Jaijon DoabaPunjabFirozpur Cantt (NR)

Comments