Pages

RJ 20.मावली-मारवाड

RJ 20. मावली-मारवाड

कुल लम्बाई: 152 किमी (मीटर गेज)
कुल स्टेशन: 18
कुल फोटो: 17
...
राज्य: राजस्थान-18
जोन: उत्तर पश्चिम-18
डिवीजन: अजमेर-18

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्य
1मावली जंMVJ500उदयपुरराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेरचित्तौडगढ लाइन | उदयपुर लाइन | बडी सादडी लाइन
2थामला मोगानाTMGN524.10उदयपुरराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
3नाथद्वाराNDT552.3राजसमंदराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
4बेजनालBJNराजसमंदराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
5कांकरोलीKDL532.18राजसमंदराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
6सोनियाणा मेवाडSNMRराजसमंदराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
7कुआरियाKXA524.46राजसमंदराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
8लावा सरदारगढLSGराजसमंदराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
9चार भुजा रोडCBG539.59राजसमंदराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
10खारा कमेरीKRKMराजसमंदराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
11कुंवाथलKUTL658.9राजसमंदराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
12दौला जी का खेडाDJKR669.95राजसमंदराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
13देवगढ मदारियाDOHM637राजसमंदराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
14खामली घाटKBK647राजसमंदराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
15गोरम घाटGGO473.35राजसमंदराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
16फुलादFLD352.80पालीराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
17मारवाड रानावासMRWS309.66पालीराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
18मारवाड जंMJ269.43पालीराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेरअजमेर लाइन | जोधपुर लाइन | अहमदाबाद लाइन

No comments:

Post a Comment