Pages

RJ 16. बांदीकुई-भरतपुर-आगरा

RJ 16. बांदीकुई-भरतपुर-आगरा

कुल लम्बाई: 151 किमी (ब्रॉड गेज)
कुल स्टेशन: 23
कुल फोटो: 2
...
राज्य: उत्तर प्रदेश-5, राजस्थान-18
जोन: उत्तर पश्चिम-1, उत्तर मध्य-21, पश्चिम मध्य-1,
डिवीजन: जयपुर-1, आगरा-21, कोटा-1,

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्य
1बांदीकुई जंBKI222.00दौसाराजस्थानउत्तर पश्चिमजयपुरजयपुर लाइन | दिल्ली लाइन
2श्री घासी नगरSHGN213.325दौसाराजस्थानउत्तर मध्यआगरा
3बिवाईBW217.185राजस्थानउत्तर मध्यआगरा
4भजेडाBJRA212.00राजस्थानउत्तर मध्यआगरा
5करणपुराKPO309.00अलवरराजस्थानउत्तर मध्यआगरा
6भूडाBUDA207.385अलवरराजस्थानउत्तर मध्यआगरा
7मण्डावर महुवा रोडMURD206.375दौसाराजस्थानउत्तर मध्यआगरा
8घोसरानाGOS205.380राजस्थानउत्तर मध्यआगरा
9दांतियाDTF204.370अलवरराजस्थानउत्तर मध्यआगरा
10खेडलीKL204.355अलवरराजस्थानउत्तर मध्यआगरा
11तलछेरा बरौलीरानTBLभरतपुरराजस्थानउत्तर मध्यआगरा
12नदबईNBI203.345भरतपुरराजस्थानउत्तर मध्यआगरा
13पपरेराPPEA199.50भरतपुरराजस्थानउत्तर मध्यआगरा
14हेलकHKभरतपुरराजस्थानउत्तर मध्यआगरा
15भरतपुर जंBTE174.05भरतपुरराजस्थानपश्चिम मध्यकोटामथुरा लाइन | कोटा लाइन
16नोह-बछामदीNHB197.800भरतपुरराजस्थानउत्तर मध्यआगरा
17इकरनIK196.80भरतपुरराजस्थानउत्तर मध्यआगरा
18चिकसानाCIK195.65भरतपुरराजस्थानउत्तर मध्यआगरा
19अछनेरा जंAH250.385आगराउत्तर प्रदेशउत्तर मध्यआगरामथुरा लाइन
20रायभाRAIआगराउत्तर प्रदेशउत्तर मध्यआगरा
21बिचपुरीBCP200.345आगराउत्तर प्रदेशउत्तर मध्यआगरा
22ईदगाह आगरा जंIDH165.25आगराउत्तर प्रदेशउत्तर मध्यआगराबयाना लाइन
23आगरा किलाAFआगराउत्तर प्रदेशउत्तर मध्यआगरादिल्ली लाइन | झाँसी लाइन | टूण्डला लाइन

No comments:

Post a Comment