Pages

MP 17. ग्वालियर-श्योपुर कलां

MP 17. ग्वालियर-श्योपुर कलां

कुल लम्बाई: 200 किमी (नैरो गेज)
कुल स्टेशन: 28
कुल फोटो: 28
...
राज्य: मध्य प्रदेश-28
जोन: उत्तर मध्य-28
डिवीजन: झांसी-28

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्य
1ग्वालियर जंक्शनGWL211.52
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी
दिल्ली लाइन | झांसी लाइन | भिण्ड लाइन | गुना लाइन
2घोसीपुराGOPA266.39
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

3मोतीझीलMTJL211.55
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

4मिलावलीMIAL195.15
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

5बामौर गांवBMZ188.3
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

6अम्बिकेश्वरABE

मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

7सुमावलीSMV

मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

8थराTHR

मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

9जौरा अलापुरJPO

मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

10सिकरौदाSKU173.1
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

11भटपुराBHAT

मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

12कैलारसKQS

मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

13सेमईSYF190.098
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

14पीपल वाली चौकीPPCK193.95
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

15सबलगढSBL

मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

16रामपहाडीRMPH

मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

17बिजयपुर रोडBJPR

मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

18कैमारा कलांKAKN

मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

19बीरपुरBIB215.69
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

20सिल्लीपुरSPRA218.36
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

21इकडोरीIKD

मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

22टर्रा कलांTKLN

मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

23सिरोनी रोडSEX

मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

24खोजीपुराKJP235.33
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

25दुर्गापुरीDURP

मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

26गिरधरपुरGIW

मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

27दातरदा कलांDTQ

मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

28श्योपुर कलांSOE242.92
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

No comments:

Post a Comment