Pages

MP 10. छिंदवाडा-नागपुर

MP 10. छिंदवाडा-नागपुर

कुल लम्बाई: 147 किमी (आमान परिवर्तन)
कुल स्टेशन: 27
कुल फोटो: 27
...
राज्य: मध्य प्रदेश-16, महाराष्ट्र-11
जोन: दक्षिण पूर्व मध्य-27
डिवीजन: नागपुर (SECR)-27

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्य
1छिन्दवाडा जंCWA670.9छिन्दवाडामध्य प्रदेशदक्षिण पूर्व मध्यनागपुरआमला लाइन | नैनपुर लाइन
2शिकारपुरSKPR

मध्य प्रदेशदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
3लिंगाLIG

मध्य प्रदेशदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
4बिसापुर कलांBRKH

मध्य प्रदेशदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
5उमरानालाULA642.55
मध्य प्रदेशदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
6कुक्डाखापाKFP593.79
मध्य प्रदेशदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
7मोहपानीमालMPML

मध्य प्रदेशदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
8भीमालगोंडीBMC445.45
मध्य प्रदेशदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
9घडेलाGELA

मध्य प्रदेशदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
10देवीDVH

मध्य प्रदेशदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
11रामाकोनाRMO352.69
मध्य प्रदेशदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
12सौंसरSASR362.71
मध्य प्रदेशदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
13बेरडीBDHT

मध्य प्रदेशदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
14लोधीखेडाLDE368.66
मध्य प्रदेशदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
15पारडसिंगाPSK

मध्य प्रदेशदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
16सावंगाSZH

मध्य प्रदेशदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
17केलोदKLOD

महाराष्ट्रदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
18सावनेरSONR325.25
महाराष्ट्रदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
19मालेगांवMGVK

महाराष्ट्रदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
20टाकलीTKLB

महाराष्ट्रदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
21पाटनसावंगीPTS306.66
महाराष्ट्रदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
22पाटनसावंगी टाउनPSX

महाराष्ट्रदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
23पिपलाPQA

महाराष्ट्रदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
24खापरीखेडाKPKD

महाराष्ट्रदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
25कोराडीKRDH

महाराष्ट्रदक्षिण पूर्व मध्यनागपुर
26इतवारी जंITR322.48
महाराष्ट्रदक्षिण पूर्व मध्यनागपुरगोंदिया | नागभीड
27नागपुरNGPB308.66
महाराष्ट्रदक्षिण पूर्व मध्यनागपुरइटारसी | वर्धा

No comments:

Post a Comment