Pages

MP 02. बीना-गुना-कोटा

MP 02. बीना-गुना-कोटा

कुल लम्बाई: 303 किमी (ब्रॉड गेज)
कुल स्टेशन: 37
कुल फोटो: 32
...
राज्य: मध्य प्रदेश-21, राजस्थान-16
जोन: पश्चिम मध्य-37
डिवीजन: भोपाल-18, कोटा-19

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्य
1बीना जंBINAसागरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपालझांसी लाइन | भोपाल लाइन | कटनी लाइन
2महादेव खेडीMDVKमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
3सेमर खेडीSRKIमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
4कंजियाKXB390.45मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
5मुंगावलीMNV405अशोक नगरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
6गुनेरू बामोरीGVB427.38अशोक नगरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
7पिपरई गांवPIAअशोक नगरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
8रेहटवासRAWSअशोक नगरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
9ओरORR491अशोक नगरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
10अशोक नगरASKN500अशोक नगरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
11राती खेडाRIKA527.50अशोक नगरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
12शाढोरा गांवSHDR507अशोक नगरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
13पीलीघटाPIGT473.845अशोक नगरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
14पगाराPGA494मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
15माबनMABN504.61मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
16गुना जंGUNA476गुनामध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपालग्वालियर लाइन
17महूगढाMUGAगुनामध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
18रूठियाई जंRTA414गुनामध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपालमक्सी लाइन
19चौडा खेडीCRKRगुनामध्य प्रदेशपश्चिम मध्यकोटा
20धरनावदाDHR351गुनामध्य प्रदेशपश्चिम मध्यकोटा
21मोतीपुरा चौकीMTPC393.45गुनामध्य प्रदेशपश्चिम मध्यकोटा
22भुलोनBLO366बारांराजस्थानपश्चिम मध्यकोटा
23छबडा गुगौरCAG251बारांराजस्थानपश्चिम मध्यकोटा
24केशोलीKOLIबारांराजस्थानपश्चिम मध्यकोटा
25सालपुराSYL314बारांराजस्थानपश्चिम मध्यकोटा
26अटरुATRU287बारांराजस्थानपश्चिम मध्यकोटा
27पिपलोद रोडPORबारांराजस्थानपश्चिम मध्यकोटा
28छजावाCJW272बारांराजस्थानपश्चिम मध्यकोटा
29बारांBAZ262बारांराजस्थानपश्चिम मध्यकोटा
30सुंदलकSDLKबारांराजस्थानपश्चिम मध्यकोटा
31बिजौराBJK261बारांराजस्थानपश्चिम मध्यकोटा
32अन्ताATHबारांराजस्थानपश्चिम मध्यकोटा
33भौंराBON247कोटाराजस्थानपश्चिम मध्यकोटा
34श्री कल्याणपुराSKPAकोटाराजस्थानपश्चिम मध्यकोटा
35दीगोदDXDकोटाराजस्थानपश्चिम मध्यकोटा
36चन्द्रेसलCDSLकोटाराजस्थानपश्चिम मध्यकोटा
37कोटा जंKOTA253.28कोटाराजस्थानपश्चिम मध्यकोटासवाई माधोपुर लाइन | चित्तौडगढ लाइन | रतलाम लाइन

No comments:

Post a Comment