Pages

MP 01. भिण्ड-ग्वालियर-गुना-मक्सी-इंदौर

MP 01. भिण्ड-ग्वालियर-गुना-मक्सी-इंदौर

कुल लम्बाई: 598 किमी (ब्रॉड गेज)
कुल स्टेशन: 59
कुल फोटो: 59
...
राज्य: मध्य प्रदेश-59
जोन: उत्तर मध्य-14, पश्चिम मध्य-34, पश्चिम-11
डिवीजन: झांसी-14, भोपाल-34, रतलाम-11

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्य
1भिण्डBIX

मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी
इटावा लाइन
2इतेहारAAH

मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

3असोखरAXK158.37
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

4सोनीSONI158.87
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

5सोंधा रोडSCN161.97
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

6गोहद रोडGOA163.22
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

7रायतपुराRYT164.6
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

8नोनेराNNE169.28
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

9मालनपुरMLAR174.28
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

10रिठौरा कलांRAKL185.14
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

11शनीचराSAC192.62
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

12भदरोलीBBY195.26
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी

13बिरला नगरBLNR204.2
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी
आगरा लाइन
14ग्वालियर जंGWL211.520
मध्य प्रदेशउत्तर मध्यझांसी
झांसी लाइन | श्योपुर कलां लाइन
15नौगांवNGON258.9
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

16पनिहारPNHR288.68
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

17घाटीगांवGHAI343.873
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

18रेंहटRENH345.62
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

19मोहनाMOJ319.145
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

20इन्दरगढIDGH360.19
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

21पाडरखेडाPARH417.07
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

22खजूरीKAW449.363
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

23शिवपुरीSVPI477.89
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

24रायश्रीRSRI471.72
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

25खोंकरKCR

मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

26कोलारसKLRS449.22
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

27लुकवासाLWS452.828
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

28बदरवासBDWS454.239
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

29रावसर जागीरRSJ464.45
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

30मियानाMINA474.19
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

31भदौरा जागीरBDJR

मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

32तरावटाTRWT503.69
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

33गुना जंGUNA476.00
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
बीना लाइन 
34महूगढ़ाMUGA
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

35रुठियाई जंRTA414
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
कोटा लाइन
36विजयपुरVJP421.04
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

37राघौगढ़RGG426.61
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

38कुम्भराजKHRJ
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

39चाचौड़ा-बीनागंजCBK431.66
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

40सिंदुरिया-काचरीSFZ426.92
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

41ब्यावरा-राजगढ़BRRG424.00
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

42पचोर रोडPFR426.44
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

43उदयन खेड़ीUDK437.07
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

44पढ़ाना-मऊPQU443.11
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

45सारंगपुरSFW428.73
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

46शाजापुरSFY453.53
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

47चौहानीCAZ470.54
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

48सिरोलियाSYO473.55
मध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल

49मक्सी जंMKC509.91
मध्य प्रदेशपश्चिमरतलाम
भोपाल लाइन | उज्जैन लाइन
50दोन्ताDON
मध्य प्रदेशपश्चिमरतलाम

51रणायल-जसम्याRCJ
मध्य प्रदेशपश्चिमरतलाम

52सीला खेड़ीSKBN
मध्य प्रदेशपश्चिमरतलाम

53अजीत खेड़ीAJKI
मध्य प्रदेशपश्चिमरतलाम

54देवास जंDWX537.31
मध्य प्रदेशपश्चिमरतलाम
उज्जैन लाइन
55बिंजानाBNJN
मध्य प्रदेशपश्चिमरतलाम

56बरलईBLAX518.46
मध्य प्रदेशपश्चिमरतलाम

57मांगलिया गांवMGG534.46
मध्य प्रदेशपश्चिमरतलाम

58लक्ष्मीबाई नगरLMNR542.31
मध्य प्रदेशपश्चिमरतलाम
रतलाम लाइन
59इंदौर जंINDB550.2
मध्य प्रदेशपश्चिमरतलाम
महू लाइन

No comments:

Post a Comment