Pages

JK 01. बारामूला- श्रीनगर- बनिहाल

JK 01. बारामूला- श्रीनगर- बनिहाल

कुल लम्बाई: 138 किमी (ब्रॉड गेज)
कुल स्टेशन: 17
कुल फोटो: 17
...
राज्य: जम्मू कश्मीर-17
जोन: उत्तर-17
डिवीजन: फिरोजपुर-17

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्य
1बारामूलाBRML1582.799बारामूलाजम्मू कश्मीरउत्तरफिरोजपुर
2सोपुरSXZM1594.267जम्मू कश्मीरउत्तरफिरोजपुर
3हामरेHME1586.577जम्मू कश्मीरउत्तरफिरोजपुर
4पट्टनPTTN1587.919जम्मू कश्मीरउत्तरफिरोजपुर
5मजहोमMZMA1587.437जम्मू कश्मीरउत्तरफिरोजपुर
6बडगामBDGM1593.195जम्मू कश्मीरउत्तरफिरोजपुर
7श्रीनगरSINA1591.795जम्मू कश्मीरउत्तरफिरोजपुर
8पामपुरPMPEजम्मू कश्मीरउत्तरफिरोजपुर
9काकपोरKAPE1594.966जम्मू कश्मीरउत्तरफिरोजपुर
10अवन्तीपुराATPA1596.123जम्मू कश्मीरउत्तरफिरोजपुर
11पंजगोमPJGM1597.889जम्मू कश्मीरउत्तरफिरोजपुर
12बिजबिआडाBJBA1599.536जम्मू कश्मीरउत्तरफिरोजपुर
13अनंतनागANT1599.890अनंतनागजम्मू कश्मीरउत्तरफिरोजपुर
14सदुराSDUA1633.275जम्मू कश्मीरउत्तरफिरोजपुर
15काजीगुण्डQG1722.165जम्मू कश्मीरउत्तरफिरोजपुर
16हिलर शाह आबादHRSB1753.922जम्मू कश्मीरउत्तरफिरोजपुर
17बनिहालBAHL1705.928जम्मू कश्मीरउत्तरफिरोजपुर

No comments:

Post a Comment