Pages

HR 09. रेवाडी-लोहारू-सादुलपुर

HR 09. रेवाडी-लोहारू-सादुलपुर

कुल लम्बाई: 142 किमी (ब्रॉड गेज)
कुल स्टेशन: 21
कुल फोटो: 20
...
राज्य: हरियाणा-16, राजस्थान-5
जोन: उत्तर पश्चिम-21
डिवीजन: जयपुर-1, बीकानेर-20

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्य
1रेवाडी जंRE241.95रेवाडीहरियाणाउत्तर पश्चिमजयपुरदिल्ली लाइन | अलवर लाइन | फुलेरा लाइन | भिवानी लाइन | रोहतक लाइन
2नांगल मूंदीNNUरेवाडीहरियाणाउत्तर पश्चिमबीकानेर
3डहीना जैनाबादDZBरेवाडीहरियाणाउत्तर पश्चिमबीकानेर
4कनीना खासKNNKमहेन्द्रगढहरियाणाउत्तर पश्चिमबीकानेर
5गुढा केमलाGRKAमहेन्द्रगढहरियाणाउत्तर पश्चिमबीकानेर
6बोजावासBJWSमहेन्द्रगढहरियाणाउत्तर पश्चिमबीकानेर
7महेन्द्रगढMHRGमहेन्द्रगढहरियाणाउत्तर पश्चिमबीकानेर
8जेरपुर पालीZPमहेन्द्रगढहरियाणाउत्तर पश्चिमबीकानेर
9नांगल डिगरोटाNDRTहरियाणाउत्तर पश्चिमबीकानेर
10नांवांNWNहरियाणाउत्तर पश्चिमबीकानेर
11सतनालीSTNL253.62भिवानीहरियाणाउत्तर पश्चिमबीकानेर
12सोहांसराSAWN268.808भिवानीहरियाणाउत्तर पश्चिमबीकानेर
13लोहारू जंLHU268.64भिवानीहरियाणाउत्तर पश्चिमबीकानेरसीकर लाइन
14कुशलपुराKLSPभिवानीहरियाणाउत्तर पश्चिमबीकानेर
15परवेजपुरPVZ260.827भिवानीहरियाणाउत्तर पश्चिमबीकानेर
16रामपुरा बेरीRMB262.28भिवानीहरियाणाउत्तर पश्चिमबीकानेर
17गुगलवा किरतानGLKNचूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमबीकानेर
18बेवड भोजानBWBN259.55चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमबीकानेर
19हरपालूHR253.261चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमबीकानेर
20कांधरानKDHN244.479चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमबीकानेर
21सादुलपुर जंSDLP234.696चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमबीकानेररतनगढ लाइन | हनुमानगढ लाइन | हिसार लाइन

No comments:

Post a Comment